מחלקת עיבוד שבבי

מתמחה בייצור מגוון חלקים לפרויקטים חדשים, וכן לאחזקה על ידי שחזור החלק. העבודות נעשות באמצעות מכונות קונבנציונליות מתקדמות וכן באמצעות CNC.
בנוסף, מתמחה בייצור בוכנות וחלקים מתקדמים ומורכבים לתעשייה.